Behind the Scenes – An Interdisciplinary Study of Convictions, Resistance and Hesitancy in a Contemporary Battle for Health” som ingår i helhetsprojektet “VaccAtt” (Research project in vaccine attitudes).

VaccAtt är ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt där vi undersöker hur människor förhåller sig till vacciner och vaccinpraxis. Övergripande handlar projektet om att nå större insikt i olika hälsoförståelser – framförallt sådana som utmanar det medicinska synsättet. Utgångspunkten är att vi genom att fokusera på värderingar och frågor som har en meningsskapande roll i människors liv bättre kan förstå de kunskapsmässiga och moraliska övertygelser som framträder i detta konkreta sammanhang. Närmare bestämt kommer vi att – ur ett teologiskt, etiskt, juridiskt, genus- och psykologiskt perspektiv – studera frågor som hänger ihop med kunskaps- och sanningsanspråk, tillit, självbestämmanderätt och föräldraansvar, makt och identitetskonstruktion.

Besök hemsidan här →

Mikael Lindfelt är professor i Systematisk teologi vid Åbo Akademi och projektledare.

Carolin Ahlvik-Harju är postdoktoral forskare i Teologisk etik med religionsfilosofi vid Åbo Akademi och jobbar inom projektet med frågor relaterade till hälsoförståelser, moderskap (föräldraskap), identitetskonstruktion och makt ur ett genus- och etiskt perspektiv.

Laura Brännkärr-Väänänen är doktorand i Systematisk teologi vid Åbo Akademi och jobbar inom projektet med frågor kring kunskap, sanning och tolkningsföreträde (se individuell presentation).

Bengt Kristensson Uggla är Amos Anderson professor i filosofi, kultur och företagsledning, Åbo Akademi.

Pamela Slotte är senior forskare och biträdande professor vid Åbo Akademi och jobbar inom projektet med frågor relaterade till informerat samtycke, autonomi, religions- och samvetsfrihet, tillit och auktoritet ur ett etiskt och juridiskt perspektiv.