Skip to main content
Stipendieutlysning

Utlysning: Forskardoktor i exegetik

By december 21, 2020No Comments

 

Utlysning: Forskardoktor i exegetik

Inom ramen för Polin-institutet ledigförklarar Åbo Akademi en befattning som forskardoktor i exegetik för tiden 1.4.2021-31.3.2024. Befattningens placering är vid de exegetiska ämnena och judaistik inom utbildningslinjen för teologi vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi (FHPT) i Åbo, Finland.

Ansökan inlämnas senast 13.1.2021, kl. 15.00 (finsk tid).

För mer information, och för inlämning av ansökan, tryck här.