Konferens

Tillbakablick på en konferens före covid-19

 

Tillbakablick på en konferens före covid-19

Foto: Sagy Watemberg Izraeli

I början av mars, närmare bestämt den 3–5 mars, samlades en tvärvetenskaplig grupp forskare och studerande till symposiet “Feminism and Hospitality: Religious and Critical Perspectives in dialogue with a Secular Age”.

Detta var innan covid-19, och i skrivande stund har det gått en månad sedan de av viruset föranledda rekommendationerna och restriktionerna togs i bruk. När den annalkande förändringen knappt ännu anades, deltog flera Polin-forskare och andra teologer från Åbo Akademi i denna konferens. Det var vid den tiden då man visserligen tvättade sina händer och då desinfektionssprit ännu fanns enkelt till handa, men universitetet var ännu öppet och man avnjöt måltider enligt gammal sed. Doktorand Mercédeszs reflektioner från konferensen kan man läsa här.

Symposiet i Åbo arrangerades av studiecirkeln Feminist Philosophy in Thought, History and Action, som är en av de 9 studiecirklarna verksamma inom det Nordiska Sommaruniversitet (NSU). Symposiet ägde rum i Arken vid Åbo Akademi och genomfördes i samarbete med Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, Donnerska institutet och Polin-institutet.

Skapandet av interdisciplinär gemenskap

Konferensens tema – gästfrihet och feminism utifrån sekulära och religiösa perspektiv – möjliggjorde ett mångsidigt spektrum av infallsvinklar som resulterade i ett fruktbart tankeutbyte. Symposiet kallade samman ett trettiotal deltagare från hela världen och bland deltagarna fanns förutom teologer och religionsvetare, också många filosofer och forskare i närliggande ämnen. Diskussionerna som fördes vid matborden samt olika kreativa workshops gav å ena sidan möjlighet att fördjupa de teoretiska resonemang som hade delgetts vid paper-presentationerna och å andra sidan att ventilera de tankar som dessa presentationer hade väckt.

Symposiet präglades av en uppmuntrande och stimulerande anda, som skapades av gemensamma måltider, en passligt liten grupp och en tät samvaron både under dagarna och kvällarna. Måltiderna var ypperliga! Kårcaféerna tillredde den godaste fikan och även brunchen på lördag förmiddag var fenomenal. Maten skapade en god stämning genom hela konferensen, och musiken under första kvällen bådade gott för resten av veckoslutet. Med i repertoaren fanns musikuppträdanden med bland annat isländska folkberättelser, vilket också återspeglar de många nya nordiska band som knöts, och de gamla som förstärktes. Nämnas bör dock att deltagarna inte bara representerade Norden och Europa, utan att det också fanns deltagare från andra världsdelar. Detta var berikande.

Delaktighet

Konferensen visade hur akademiker, konstnärer och aktivister kan komma samman och arbeta ihop. NSU har 9 studiecirklar med olika fokus, och inte ens coronaviruset har hindrat NSU från att planera sommarens konferens, som ska ordnas med hjälp av alternativa metoder. Många studiecirklar har ansökan öppen nu. Alla är också välkomna att ta del av det gångna symposiet i Åbo genom att lyssna på podcasts eller läsa artiklar från konferensen som publiceras som open access i specialnumret av Approaching religion som utges i oktober 2020. Bilder hittar man på Instagram @Polinstagrafi.

Symposiet hade fyra keynote-föreläsningar, varav tre finns som podcasts och nås genom att klicka på namnet. Den fjärde podcasten var en övning i hur keynote-föreläsningar kan fungera virtuellt när sjukdom begränsar resor. Terhi Utriainen från Åbo Universitet belyste med intressanta exempel på finländska kvinnors spirituella praxis, hur gränserna mellan det religiösa och det sekulära suddas ut när begreppet spiritualitet kommer in i bilden.

Angy Cohen från Concordia University, Montreal, Canada, närmade sig ämnet gästfrihet från en judisk-feministisk infallsvinkel och presenterade Beit Midrash (House of Study) Arevot i Jerusalem där judiska kvinnor från olika bakgrund kommer samman för att studera heliga, judiska skrifter. Kaia S. Rønsdal från Universitetet i Oslo koncentrerade sig på temat gästfrihet genom att belysa hur gästfrihet tar sig i uttryck vid Nordiska gränsområden, speciellt vid gränsen mellan Norge och Ryssland dit många asylsökande anlände år 2015 för att söka asyl in Norge. Talvikki Ahonen från Östra Finlands universitet bidrog med ett finländskt perspektiv på temat gästfrihet och introducerade åhörarna till hur kyrkan gestaltar sig som fristad i Finland.

Laura Brännkärr-Väänänen och Ilona Silvola