Konferens

Spännande föredrag om teologiutbildning i Umeå

By december 16, 2019 No Comments

 

Spännande föredrag om teologi-

utbildning i Umeå

En decemberdag vid Umeå universitet (foto: Marie Rosenius)

”Teologiutbildning – förutsättningar och utmaningar” var temat för en konferens vid Umeå universitet den 4 december där jag och en annan föredragshållare deltog från Åbo Akademi.

Mellan Åbo och Umeå är det ganska nära

Kontakterna mellan Umeå och Åbo går långt tillbaka i tiden, åtminstone sedan 1700-talet har det förekommit att personer från det nordliga Västerbotten valt Åbo för sina akademiska studier. Avståndet mellan Umeå och Åbo är ju faktiskt lite kortare än avståndet mellan Umeå och Uppsala, även om avstånd inte var något som avskräckte studenter på den tiden. Sedan Umeå universitet tillkom har det dessutom funnits en nära kontakt mellan forskare vid de båda lärosätena. Detta synliggjordes inte minst den 4 december i år då forskare från Åbo Akademi deltog i en konferens i Umeå med rubriken: Teologiutbildning – förutsättningar och utmaningar.

Konferensen som genomfördes i workshop-form anordnades av det högre seminariet i religionsvetenskap och teologi vid Umeå universitet. Teologisk utbildning vid Åbo Akademi var också ämnet för ett föredrag denna dag. Andra teman som behandlades var utvecklingen av den teologiska utbildningen i Umeå i jämförelse med liknande utbildningar i Sverige och internationellt. Mitt eget föredrag bestod i en analys av två svenska biskopsbrev som behandlar teologisk utbildning. Föredragen under dagen hade både empiriska och teoretiska ingångar och inbjudan hade gått ut till teologiskt intresserade både innanför och utanför akademin. Detta medförde att det var en blandad, intresserad och mycket engagerad skara som tog del av föredragen och de efterföljande samtalen. Årets workshop kom alltså att aktualisera både nyare och äldre kontakter mellan Åbo Akademi och Umeå universitet, kontakter som har goda förutsättningar att utvecklas mera.

Teologisk skriftserie vid Umeå universitet

Den ovan angivna konferensen har en koppling till skriftserien Studia Theologica Practica Umensia inom vars ram en årlig antologi ges ut. Tidigare har ämnena ”det kyrkliga språket” och ”inomkyrklig sekularisering” aktualiserats i serien. Skriftserien, som jag för övrigt själv varit med att starta, har ordet practica i sitt namn. Practica finns med för att aktualisera betydelsen av att beakta den ömsesidiga relationen mellan teori och praxis i utövandet av teologisk forskning. Detta låg också väl i linje med hela konferensens poäng.

Marie Rosenius