Forskningsverksamhet vid Institutet finansieras på två olika sätt

Enskilda doktorander som är eller kan tänka sig att vara knutna till teologi vid Åbo Akademi kan ansöka om doktorandstipendier. Julius Polins förfäders minnesfond utlyser årligen kortare eller längre stipendier i anslutning till Åbo Akademis doktorandutlysning i september varje år. Ansökningstiderna och närmare information finns här. Ansökningsrundan för hösten 2023 avslutas fredagen den 22 september 2023 kl. 23.59.

Julius Polins förfäders minnesfond längre doktorandstipendier är fyra-åriga stipendier, och för tillfället är alla stipendier besatta. Samma minnesfond utlyser också 3-12 månaders stipendier, och dessa utlyses varje höst (se ovan).

Ansökningarna bedöms av såväl interna som externa experter. De interna experterna består av medlemmarna i Polin-nämnden. Polin-institutets direktion gör en rekommendation utifrån inkomna sakkunnigutlåtanden, och stipendierna beviljas av Stiftelsens för Åbo Akademi styrelse.

Vid Polin-institutet finansieras även en doktorandbefattning, postdoktorala forskarbefattningar och forskningsprojekt. För närvarande finns fyra forskardoktorsbefattningar vid institutet.

En utlysning för en doktorandbefattning pågår fram till den 15.2.2024 kl. 15.00. Polin-institutet sökter en doktorand i exegetik, kyrkohistoria, praktisk teologi, religionsvetenskap eller systematisk teologi. Kriterier och instruktioner för ansökningarna finns här.

En utlysning för en forskarbefattning pågår fram till den 15.2.2024 kl. 15.00. Polin-institutet sökter en forskardoktor i exegetiska ämnen. Kriterier och instruktioner för ansökningarna finns här.

En utlysning för en forskarbefattning pågår fram till den 19.2.2024 kl. 15.00. Polin-institutet sökter en forskardoktor i religionsvetenskap. Kriterier och instruktioner för ansökningarna finns här.

Forskningsprojekt som leds av seniora forskare (minst docentnivå) som är anknutna till teologi vid Åbo Akademi kan anhålla om finansiering vid Polin-institutet, givet att de evaluerats tillräckligt högt av extern projektevaluering (Finlands Akademi, Vetenskapsrådet eller liknande). Polin-institutets direktion kan göra en rekommendation att sådana projekt bör finansieras, men beslut om faktisk finansiering fattas av Stiftelsens för Åbo Akademi styrelse. För tillfället finansieras tre forskningsprojekt vid Polin-institutet.