Konferens

Predikningar och arkivgodis dryftades vid Svenska historikermötet

By maj 16, 2019 No Comments

 

Predikningar och arkivgodis dryftades vid Svenska historikermötet

Joonas Tammela, Martin Kjellgren och Niklas Antonsson

Predikningar i fokus

Ungefär 400 historiker, mestadels från Sverige, men även från de nordiska grannländerna samlades 8–10 maj i Växjö för att delta i det svenska historikermötet, som ägde rum för åttonde gången. Bakom arrangemanget stod Svenska historiska föreningen i samarbete med Linnéuniversitet. 3-dagarskonferensen bjöd på ett varierat program med föreläsningar, exkursioner, social samvaro samt en uppsjö av olika sessioner.

Under en av dessa sessioner som bar rubriken Samhälleliga perspektiv på tidigmoderna predikningar och fynd i kyrkoarkiven fick jag själv möjlighet att presentera mitt eget forskningsprojekt om hur man i 1700-talspredikningar närmade sig olika samhälleliga teman. Jag försökte även lyfta fram generella frågeställningar om hur man som historiker kan använda sig av predikningar som källmaterial och vad man särskilt bör ta i beaktande.

I sessionen deltog även Joonas Tammela (Jyväskylän Yliopisto) och Martin Kjellgren (Svenska kyrkan-Linköpings stift). Joonas, som skriver en avhandling i Finlands historia med titeln Yhteiskunnan rakentuminen ruotsalaisen ja suomalaisen paikallispapiston saarnoissa noin 1790–1820, fokuserade i sin presentation bland annat på hur det svenska och finländska prästerskapet i det lokala tidigmoderna samhället var en viktig aktör för att forma en nationell identitet bland bondebefolkningen. Särskilt intressant är att ta reda på hur prästerna i Finland hanterade den förändringen i synen på nationell identitet som riskdelningen 1809 innebar och vilka spår detta har lämnat i predikningarna. Mer om Joonas forskning finns att läsa på https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/hela/helan-henkilokunta/tammela-joonas

Inventering av församlingarnas bokbestånd

En lite annan tematik avhandlades när Martin Kjellgren berättade om sitt arbete med att inventera församlingsbibliotek i Linköpings stift. Församlingarnas bokbestånd är värdefullt att kartlägga, eftersom vi genom dem får viss kännedom om vilka böcker församlingens invånare har haft tillgång till. Av de äldre böckerna är särskilt biblar och psalmböcker vanligt förekommande, men även till exempel andaktsböcker och läkedomsböcker återfinns relativt frekvent. Om Martins spännande kartläggning kan man läsa mer via följande länk: https://www.svenskakyrkan.se/linkopings-stift/inventering-av-kyrkornas-bocker

Sessionen leddes och kommenterades skickligt av Johannes Ljungberg (Linnéuniversitet), som förövrigt var koordinator för hela historikermötet. Lyssnarna bidrog med relevanta frågor och kommentarer, vilket gjorde tillställningen till ett fruktbart och kreativt utbyte. Konferensen i allmänhet och sessionen i synnerhet genererade därmed ny energi och nya idéer att ta med sig när man återvänder till sitt eget forskningsarbete.

Niklas Antonsson