Disputation

Polinforskaren Stefan Green disputerar 11.9.2020

By september 9, 2020 No Comments

 

Polinforskaren Stefan Green disputerar

Stefan Green (i mitten) ingår i ett projekt finansierat av Polin-institutet. Foto

TM Stefan Greens doktorsavhandling i gammaltestamentlig exegetik framläggs till offentlig granskning fredag 11.9.2020 vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi. Stefan Green är medlem i det av Polin-institutet finansierade projektet Universalism and Particularism in Abraham’s Family Narrative of Genesis and Its Reception in Jewish and Christian Writings som leds av professor Antti Laato.

Avhandlingen heter Toward Apocalypticism: A Thematic Analysis of Isaiah 65–66 och finns tillgänglig i Doria.

För ytterligare information om Stefan Green och hans avhandling, samt för praktiska instruktioner över hur man kan följa med disputationen på distans, se Åbo Akademis pressmeddelande.