Konferens

Polinforskare deltog i internationell konferens om abnormitet hos bibliska figurer

By oktober 31, 2020 No Comments

 

Polinforskare deltog i internationell konferens om abnormitet hos bibliska figurer

Det som planerades äga rum i Phillips-Universität Marburg, Tyskland – i en miljö som liknar Hogwarts – ägde istället rum någonstans mellan Finland och Tyskland. På ett fysiskt plan kunde man tänka på sjökablar som transporterar data från en plats till annan. Men i våra ögon såg det ut som ett virtuellt konferensrum i vilket man deltog från sitt eget arbetsbord med hjälp av Zoom.

Network for the Study of the Reception History of the Bible ordnade med stöd av Finlands Akademi och DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) en konferens vid namn ”Understanding abnormalities in Biblical Figures” den 8:e och 9:e oktober. Idéen med konferensen var att  undersöka hur ovanliga eller oförklarliga händelser har tolkats och förståtts i senare traditioner. Som exempel kan nämnas Abrahams djupa sömn (1 Mos 15) som till grekiska i Septuagint översätts med ekstasis , Mose som dödar en egyptisk man (2 Mos 2:12), eller ovanliga figurer såsom Simson och Hesekiel.

SRB-nätverket är tvärdisciplinärt och samlar forskare från gammaltestamentlig och nytestamentlig exegetik, judendom, patristik, syrologi och islamologi från olika länder för att forska i den tidiga receptionshistorien av Bibeln i judendom, kristendom och islam. Denna gång var de flesta deltagarna från Åbo Akademi (Finland) och Marburgs universitet (Tyskland), men även forskare från andra europeiska universitet såsom Saarbrücken, Wien, Bukarest och Tilburg deltog i konferensen. Många Polin-anknutna forskare var med.

Polin-föreståndaren Anni Maria Laato visade i sin presentation hur Vishetens bok 5:4 – “Den mannen var det som vi brukade håna, smäda och göra narr av, vi dårar! Vi tyckte att hans liv var en galenskap och hans slut en nesa.” – i tidig kristendom inte endast ansågs syfta på Jesus och hans lidande, utan också på lidande kristna eller asketer i allmänhet. En intressant synvinkel levererades av polindoktoranden Mikael Nouros i dennes presentation om den kanske mest abnorma boken i Gamla testamentet, Predikaren (Qohelet), och om bokens författare föreställde sig allt som absurt eller inte.

UNIPAR-projektets ledare professor Antti Laato behandlade i sin presentation Simson i Gamla testamentet och Simsonberättelsens reception i judiska texter. Docent Erkki Koskenniemi (UNIPAR) diskuterade kung Saul som ”blev en annan  människa” och hur några texter i Nya testamentet, som handlar om “possession” av en ande eller andar, kan ha anknytning till tolkningstraditioner till denna berättelse i 1 Samuelboken 10. Universitetslärare Pekka Lindqvist (UNIPAR) kartlade hur rabbiner försvarade Mose som dödade en egyptisk man i 2 Mos 2:12, något som ju kunde ses som problematiskt. Docent Timo Nisula (UNIPAR) gav oss i sin tur en inblick i tidigkristen polemik i Nordafrika och i hur bibliska figurer i Gamla testamentet användes i polemiken mellan Augustinus och donatisterna.

Doktorand Topias Tanskanen (UNIPAR) analyserade hur Adams djupa sömn i 1 Mos 2:21 och Abrahams liknande sömn i 1 Mos 15:12 har tolkats i den tidigjudiska Jubileerboken både i dess nuvarande etiopiska skikt men också i dess hebreiska förlaga. Problemet är nämligen att Jubileerboken har bevarats i sin helhet endast på ge’ez – alltså gammaletiopiska. Den tidigare polinforskaren Lotta Valve (Östra Finlands Universitet) analyserade profeterna Elisa och Elia i Gamla testamentet och hur dessa texter har påverkat hur Jesus porträtteras i evangelierna. För att fullända Åbo Akademis insats vid konferensen, gav doktorand Kirsi Huoponen en intressant presentation om profeten Hesekiel som en normal profet, även om han kanske var en onormal man, särskilt utifrån den moderna läsarens synvinkel.

Två dagar framför skärmen var tungt både för huvudet och för kroppen. Zoom fungerade väl, men någonting av de många diskussioner som vanligen äger rum utanför det officiella programmet saknades, såsom också Hogwarts-miljön som Marburgs universitet erbjuder. I vilket skede kommer det onormala att börja kännas normalt, och det som tidigare var normalt kännas onormalt?

Topias Tanskanen