Aktuellt

Polin-institutet i London

By oktober 17, 2018 No Comments

Polin-institutet i London

Under fem dagar i början av november 2018 gjorde Åbo Akademis teologer en givande och minnesvärd resa till London och Cambridge. Resan gjordes inom ramen för den teologi- gemensamma kursen Teologiska perspektiv på religionsmöten. I London och Cambridge stiftade deltagarna bekantskap med den dialog som förs mellan de religioner som brukar betrakta sig som Abrahams barn, d.v.s. kristendomen, judendomen och islam. Deltagarna fick bl.a. åhöra föredrag och föra samtal med akademiker vid Islamic College, Church of England Diocese of Southwark och Sisters of Sion i London, samt vid Woof Institute och Faculty of Divinity vid University of Cambridge. Gruppen besökte även Western Marble Arch Synagogue och Central Mosque i London.

Varje år arrangerar teologiska utbildningslinjen vid Åbo Akademi en temakurs kring ett ämne som anses vara av hög relevens för teologer i olika arbetssituationer. I anslutning till denna kurs görs en resa. Syftet med resan är att deltagarna på ett djupare plan ska få erfara något av det som utgör kursens tema. I London och Cambridge fick såväl studenter som lärare uppleva hur svårt men samtidigt givande det kan vara att gå utanför sin egen religiösa och kulturella bekvämlighetszon i mötet med företrädare för andra trosinriktningar och världssyner. I en alltmer pluralistisk värld behöver framtida teologer både ha god förtrogenhet med sin egen tradition och få en ökad kunskap om skärpunkter mellan kristendomen och andra religioner. Kursen Teologiska perspektiv på religionsmöten och i synnerhet den tillhörande resan till London och Cambridge gav en kort men samtidigt oerhört viktig inblick i ett högaktuellt tema. Den bidrog till att öka deltagarnas kunskap om och förhoppningsvis intresse för kritisk och konstruktiv religionsdialog.

Kim Groop, utbildningslinjeansvarig för teologi