Polin-nämnden

Inom ramen för Polin-institutet finns också en vetenskaplig nämnd, Polin-nämnden. Denna nämnd består av tre professorer i teologi som är verksamma utanför Åbo Akademi. Dessa representerar olika teologiska discipliner. Nämndens huvudsakliga uppgift är att granska den vetenskapliga kvaliteten i Polin-institutets verksamhet. Polin-nämndens mandatperiod är tre år.

Polin-nämnden 2021-2024: Professor Samuel Byrskog (Lunds universitet, Sverige), professor Risto Saarinen (Helsingfors universitet, Finland) och professor Aud Tønnessen (Universitetet i Oslo, Norge)

Tidigare nämnd 2018-2021

Professor Samuel Byrskog (Lunds universitet, Sverige), professor Auli Vähäkangas (Helsingfors universitet, Finland) och professor Aud Tønnessen (Universitetet i Oslo, Norge).