Polin-institutets organisation

Inez och Julius Polin-institutet leds av en direktion. Denna direktion har åtta medlemmar som representerar Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, Stiftelsen för Åbo Akademi, Utbildningslinjen för teologi, doktorander i teologi vid Åbo Akademi och tre externa medlemmar med förtrogenhet i teologisk forskning. Direktionens mandatperiod är tre år. Den dagliga verksamheten leds av Polin-institutets forskningschef och av Polin-institutets koordinator.

Direktionen för åren 2021-2024 består av professor Björn Vikström (ordförande), professor Kati Tervo-Niemelä (vice-ordförande), FT Nina Blom (ersatte FT Linda Annunen 2021-2022), TM Ilona Blumgrund (vikarie TM Topias Tanskanen 2022), professor Antti Laato, dekan Peter Nynäs,  professor Lena-Sofia Tiemeyer och professor Cecilia Wejryd.

Tidigare direktion 2018-2021

Docent Anni Maria Laato, TM Mikael Nouro, professor Bernice Sundkvist, professor Ingvar Dahlbacka, FD Linda Annunen, professor emeritus Gustav Björkstrand (vice-ordförande), professor Mikael Lindfelt (ordförande), docent Ruth Illman.