Konferens

Nordic Summer University samlades igen

 

Nordic Summer University

samlades igen

 

Den årliga konferensen för Nordic Summer University (NSU) har återigen arrangerat en sammankomst för sökande efter ny kunskap. Vi samlades i Estland, i Roosta Holiday Village, med de underbara sandstränderna och det iskalla vattnet att förfriska sig i. Nu är jag hemkommen och uppvilad, och delar gärna med mig av denna underbara erfarenhet som alla välkomnas till.

En av de mest sagolika upplevelserna var att tillsammans läsa en gammal grekisk tragedi på stranden i solnedgången

Värderingarna som vägledare

NSU är en organisation som grundats år 1950 för att stärka nordiskt samarbete. Sedermera har organisationen vidgats till att innefatta även de baltiska länderna. Organisationen bygger på de nordiska värderingarna av jämlikhet, demokrati och öppenhet. Deltagarna ges möjlighet att utmanas och få intellektuell stimulans under sommarveckan när alla delar med sig av sin färd och inre utveckling (se mer på NSU:s hemsida). I praktiken består NSU av nio studiecirklar, vilka håller egna vintersymposier och samlas till en gemensam sommarkonferens i slutet av juni. Allt detta organiseras av frivilliga i styrelsen, arrangeringskommittén och av cirkelkoordinatorer.

Organisationen har levt och utvecklats de senaste 70 åren och språket har varit en konkret förändring som underlättat deltagandet för internationella forskare. Möten hålls inte längre på nordiska språk och agendan finns från och med i år helt på engelska, inte danska. Vid flera tillfällen hade jag visserligen möjlighet att öva mig i de övriga nordiska språken, vilket var ett nöje i sig, men som invald delegat till årsmötet var jag glad att åtminstone det gick på engelska. Vi valde studieprogrammet för nästa år med tre nya studiecirklar utöver sex av de tidigare som fortsätter. Dessutom slog vi fast en budget som möjliggör ett nytt och mer strukturerat arbetssätt för styrelsen.

Värderingarna förverkligas i praktiken

Det fina med just denna konferens är gemenskapen och en ömsesidig vilja att hitta möjligheter. Stämningen är avslappnad och idéer av hierarkier undansatta. Deltagarnas diversitet är stor, eftersom organisationens fokus inte är ett inramat fält med begränsad expertis, utan en önskan att se utöver strikt fastslagna akademiska gränser. Konferensen binder samman hela skalan av akademiker, alltifrån den som just börjat på ett universitet till den som pensionerat sig från höga akademiska positioner. De akademiska gränserna tänjs och överskrids också av att deltagande inte är begränsat till universitetsfolk. Tvärtom ses det som en rikedom att det finns många som kommer utan akademiska kopplingar och deltar med andra tankesätt. Alla har lika taltur och frihet att pröva sina tankar.

Utöver nätverkande och erfarenhet av organisationen, höll jag min första paper-presentation. Jag fick goda frågor om både metodik och mitt sätt att uttrycka mig, och det var en väldigt bra övning i att presentera min forskning. Efteråt hade jag flera givande samtal om både min presentation och vaccinattityder mer generellt.

Nästa år samlas vi i Oslo och firar 70 årsjubileum. Det är ett ypperligt tillfälle att komma med i organisationen. Välkommen!

Laura Brännkärr-Väänänen