Mellan universalism och partikularism: Reception av Abraham- och Jakob-berättelsen i judiska och kristna texter

Stefan Green (i mitten) ingår i ett projekt finansierat av Polin-institutet.

UNIPAR är forskningsprojekt som har utvecklats i samarbete med det internationella nätverket SRB (Studies in the Reception History of the Bible) som grundades år 2006 med initiativ från Åbo Akademi. SRB-nätverket publicerar SRB-serien som först har distribuerats av Eisenbrauns och från och från och med 2018 av Pennsylvania State University Press. I detta nätverk samarbetar forskare som har intresse för Gamla testamentets och Nya testamentets receptionshistoria i judiska, kristna och islamska texter. I SRB-nätverkets verksamhet medverkar experter och forskare från Belgien, Danmark, Finland, Holland, Israel, Italien, Norge, Schweiz, Slovakien, Spanien, Stor-Britannien, Sverige, Tyskland, USA och Österrike.

Syftet med UNIPAR-forskningsprojekett är att belysa Abrahams familjehistoria och dess reception i tidiga judiska och kristna texter. UNIPAR är ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt som samlar samman experter på exegetik och tidig receptionshistoria av Bibeln i judiska, kristna och rabbinska skrifter. I projektet kommer vi att studera patriarkberättelser och de två argumentationsstrategier som finns i dessa berättelser: ett universalistiskt och inkluderande sätt att argumentera (alla folk kommer att bli välsignade i Abrahams säd) samt ett partikularistiskt och exkluderande argumentationssätt (Isak och Jakob är gudomligt utvalda, däremot Ismael och Esau inte). Dessa två argumentationsstrategier var tätt sammanbundna i den kristna och rabbinska receptionen av Abraham- och Jakobberättelserna och påverkade självförståelsen hos de två religionerna. I UNIPAR vill vi förstå denna sammanhållning samt klarlägga rötterna till de två argumentationsstrategierna i tidig judisk och kristen receptionshistoria.

Vårt mål är att belysa de två argumentationssätten av Abraham- och Jakob-berättelsers receptionshistoria genom att beakta tre viktiga utvecklingslinjer:

1) Vilka historiska (t.ex. den mackabeiska krisen; judiska uppror under 66-70 och 132-135 eKr) och sociologiska (t.ex. dialog mellan den hellenistiska kulturen) omständigheter har påverkat sättet att förstå universalistisk- inkluderande och partikularistisk-exkluderande argumentationssätt i andra Templets judiska texter?

2) Vilka argumentationsstrategier och vilken retorik utvecklades i anslutning till Abraham- och Jakobberättelser i den kristna ersättningsteologi som utvecklades speciellt under den patristiska perioden?

3) Hur har universalistiska och partikularistiska argumenteringssätt använts i senare rabbinska texter? Finns det evidens för konfrontation med kristna tolkningar?

UNIPAR kommer att ordna en internationell konferens vid ÅA år 2021 där vi behandlar Abraham- och Jakob-berättelsers reception i judiska och kristna texter. Forskare bl.a. från Belgien, Finland, Holland, Italien, Tyskland kommer att medverka i konferensen. Ifall du är intresserad av att presentera ett bidrag i konferensen, ta kontakt till Antti Laato (antti.laato@abo.fi). Ett samlingsverk i SRB-serien, där konferenspapper kommer att utvärderas (peer-review), skall publiceras av Pennsylvania State University Press.

UNIPAR planerar också att ge ut en bok där vi behandlar problematiska teologiska argumentationssätt till den kristna ersättningsteologi som är relaterade till Abraham- och Jakob- traditioner.

Vem är vi?

Professor Antti Laato, PI of UNIPAR, Professor in Old Testament exegetics with Judaic studies at ÅAU. Among his recent publications, are three monographs: Who Is the Servant of the Lord? Jewish and Christian Interpretations on Isaiah 53 from Antiquity to the Middle Ages (SRB 4, Winona Lake: Eisenbrauns, 2012); Guide to Biblical Chronology (Sheffield Phoenix Press, 2015); The Origin of the Israelite Zion Theology (LHBOTS 661; Bloomsbury T&T Clark & Bloomsbury, 2018). He has edited three volumes together with Lotta Valve: A. Laato & Lotta Valve, eds., Adam and Eve Story in the Hebrew Bible and in Ancient Jewish Writings Including the New Testament (SRB 7, Winona Lake: Eisenbrauns 2016); A. Laato & L. Valve, eds., Adam and Eve Story in Jewish, Christian and Islamic Perspectives (SRB 8, Winona Lake: Eisenbrauns 2017); A. Laato & L. Valve, eds., Life of Adam and Eve: Using Jewish Traditions and Confronting Gnostic Reversed Exegesis (SRB 9, Pennsylvania State University Press, 2019; forthcoming).

Doctoral Student Stefan Green will complete his doctoral dissertation on Isaiah 65-66 where Abraham-reception plays an important role.

Adjunct Professor Erkki Koskenniemi is expert on early Judaism, New Testament and Hellenistic culture. He has recently published several articles and his monograph Greek Writers and Philosophers in Philo and Josephus: A Study of Their Secular Education and Educational Ideals is forthcoming in Studies in Philo of Alexandria, Leiden: Brill, 2019.

Adjunct Professor Anni Maria Laato is teacher in systematic theology at ÅAU and an expert on early Latin patristic texts. She has recently published several articles in international publications (among publishers: de Gruyter; Mohr-Siebeck, one forthcoming in Oxford University Press) where she deals with early Christian confrontation with Judaism, and theological topics in early Latin patristic texts.

PhD Pekka Lindqvist is teacher in exegetics and Judaic studies and an expert on rabbinical writings. His doctoral dissertation published in SRB: Sin at Sinai: Early Judaism Encounters Exodus 32 (SRB 2; Winona Lake: Eisenbrauns, 2008) can now be ordered from PSUP.

PhD Timo Nisula is expert on Augustine’s writings. His dissertation on Augustine has been published in Brill: Augustine and the Functions of Concupiscence (Vigiliae Christianae Supplements 116; Leiden: Brill, 2012).

Doctoral Student Topias Tanskanen has received finance from Polin Institute for his doctoral thesis, which deals with the early Jewish reception history on Jacob-story.

PhD Lotta Valve is post-doc researcher who has received finance from Polin Institute, and who has also research interests on the reception history of Jacob story. She has recently edited three volumes related to the reception history of Adam and Eve Story in Genesis 1-3 together with Antti Laato.