Konferens

Limmud – en judisk kunskaps- och kulturfestival med nåt för alla

By februari 23, 2020 No Comments

 

Limmud – en judisk kunskaps- och kulturfestival med nåt för alla

Minhag Finland-teamet presenterar forskningsprojektet för en sal fullsatt av ivriga åhörare. Här diskuteras den intrikata frågan: är laken kosher? Fr.v. Riikka Tuori, Mercédesz, Czimbalmos, Dóra Pataricza och Ruth Illman.

Första helgen i februari deltog ”Minhag Finland”-teamet i Limmud Helsinki. Konceptet ”Limmud” är känt över hela den judiska världen. Sedan starten i England för fyrtio år sedan har det spridit sig till mer än åttio länder; i Finland har Limmud ordnats fem år i rad. Hebreiskans ord ”limmud” betyder lärande och den bärande tanken är att skapa en mötesplats för kultur och kunskap där alla hittar något som intresserar, alla kan fördjupa sin judiska identitet eller ett intresse för det judiska, lära av varandra och lära ut åt andra.

Limmud i Helsingfors

I Helsingfors samlades uppemot 220 deltagare för att lyssna på musik eller föredrag om historia, språk, litteratur av forskare från Norden, England, USA och Israel, diskutera dagsaktuell politik med Israels ambassadör, leka i familjehörnan, dricka kaffe och tala gamla minnen, skratta med en ortodox-judisk kvinnlig ståuppkomiker (en unik upplevelse!) och mycket mer. Gemenskapen står i centrum och alla – oberoende av ålder, religiös tillhörighet, kunskap om det judiska eller engagemang – är välkomna.

Även Minhag Finland-forskargruppen deltog i Limmud i Helsingfors. Vi har under året intervjuat församlingsmedlemmar för vårt projekt om vardagsjudendom i dagens Finland. Närmare hundra personer har ställt upp, gett av sin tid och berättat om hur de ser på sitt liv, vad det judiska betyder för dem i vardagen, hur de tänker kring sin identitet, sin familj och släkt, mat, fester, vardagen och framtiden.

Vår forskning står och faller på de här människornas engagemang och generositet: vardagen finns sällan bevarad i de officiella arkiven, utan möter oss i kvinnors och mäns berättelser om sina judiska liv i Finland. Läror, ledare, institutioner och ritualer i all ära – judendomen, liksom andra religioner, är till stor del också ”vanliga människor” tankar, val och levnadssätt, och just detta vill vi i vårt forskningsprojekt komma åt. Därför är det så värdefullt för oss att dessa människor öppnar sina hem och hjärtan för oss.

När blir det några resultat då?

Eftersom vårt forskningsprojekt är beroende av dessa människors beredvillighet att hjälpa oss, är det också viktigt att vi återkopplar till dem med jämna mellanrum och berättar om hur projektet går framåt, vad vi sysslar med, och när det äntligen finns färdiga resultat att visa upp. På Limmud Helsinki hade vi möjlighet att till tonerna av vacker judisk musik och över god judisk mat träffa flera av just de församlingsmedlemmar som under året ställt upp för forskningsintervjuer.

Dessvärre är etnografisk forskning en långsam historia, så tyvärr var vi den här gången tvungna att göra de mest ivriga informanterna besvikna: ännu har vi bara samlat in materialet, nu börjar den mödosamma och tidskrävande processen att transkribera, analysera, sammanställa och formulera den nya kunskapen. Kanske nästa år på Limmud, lovade vi dem!

Unik händelse – tre Helsingforsbaserade rabbiner på samma scen. Projektforskaren Mercédesz Czimbalmos leder paneldiskussionen med fr.v. Benjamin Wolff (Chabad-Lubavitch-rörelsens emissarie i Helsingfors, Finlands överrabbin Simon Livson och biträdande rabbinen Shmuel Beniard.