Skip to main content
Föreståndarens hälsning

Internationella kontakter, intensivt arbete och upptäckarglädje

By mars 26, 2021No Comments

 

Internationella kontakter, intensivt arbete och upptäckarglädje

Foto: Satu Karmavalo

Det är dags för förändringar vid Polin-institutet. Verksamheten påbörjades år 2018 och nu nalkas slutet på den treåriga mandatperiod som institutets första direktion, nämnd och föreståndare har avverkat. En ny direktion och en ny nämnd har redan valts och börjar sitt arbete den första april. Samma dag börjar en forskningskoordinator, Laura Wickström, sitt arbete vid institutet, och så småningom tillträder även en forskningschef. Utöver att dessa nya tjänster inrättas väljs snart även en ny forskardoktor i exegetik.

När vi påbörjade arbetet för tre år sedan fanns ännu inget institut i sinnevärlden, utan enbart i form av idéer och planer. Nu, efter bara tre år, finns en fungerande verksamhet med många forskare. I samarbete med forskare har direktionen formulerat principer och skapat arbetssätt samt producerat en handbok som blickar framåt och ger riktlinjer för det fortsatta arbetet.

Dessa tre år har varit intressanta och framgångsrika. Polin-institutet har finansierat doktorander, postdoktorala forskare samt forskningsprojekt som i Finlands Akademi-utvärderingarna har visat sig vara viktiga och välplanerade. Det har ordnats konferenser och Polin-dagar. Polin-forskarna har publicerat böcker och artiklar, deltagit i konferenser och hållit föredrag. Tre Polin-forskare har utnämnts till docenter. Institutet har fått fina hemsidor och Facebook-sidor som ett webbteam har skött om. En central uppgift för institutet har varit att finansiellt stöda utbildningslinjen i teologi så att den har kunnat ordna gemensamma specialkurser och studieresor till Wittenberg, London och Israel.

Personligen anser jag att en av de bästa sakerna med Polin-institutet är att institutet har bidragit till samarbetet över ämnesgränserna. Vid våra Polin-dagar har vi fått lyssna på och diskutera presentationer i ämnen som inte begränsar sig till snäva expertområden. Tvärtom har det vid institutet beretts utrymme för väldigt olika forskningsteman inom teologi.

Ett annat tema som har varit viktigt för Polin-institutet är internationalisering. För att kunna producera högklassig forskning inom teologi behövs internationella kontakter. Det är väsentligt att forskarna deltar i konferenser och symposier, följer den internationella diskussionen, samt publicerar i internationella tidskrifter och samlingsvolymer. Jag uppmuntrar alla som har möjlighet till det att efter Corona-tiden åka på utbyte. Det är givande att se hur man bedriver teologisk forskning till exempel i de övriga nordiska länderna, i Tyskland och i Storbritannien, även om alla forskningsteman förstås inte i samma mån förutsätter samma sorts internationella samarbete.

Att forska i teologi betyder både intensivt arbete men också glädje när man upptäcker nya saker och lär sig att bättre förstå vår värld.

 

Anni Maria Laato, föreståndare för Polin-institutet