I mitten och i marginalen: yogautövare i Finland

Från vänster: Janne Kontala, Ella Poutiainen, Pl Måns Broo och Kia Andell.

Projektet har beviljats ekonomiskt stöd från Polin-institutet (för åren 2024–2026) och från Finlands Akademi (för perioden 1.9.2023 – 31.8.2026).

Yoga är en internationellt växande trend, men även om yogas historia, filosofi och hälsoeffekter studerats ganska flitigt, finns det förvånande lite forskning om människorna som ägnar sig åt yoga. Det är här som detta projekt kommer in.

Även om yogautövare ofta karakteriseras som högt utbildade kvinnor med liberala värderingar har en helt annat slags politiska åsikter under senare år blivit allt mer synliga i yogavärlden. Detta kan exemplifieras av konspiritualitet — en trend av att kombinera New Age andlighet och konspirationsteorier — så att till exempel attityder mot vaccineringar sammanblandas med tankar kring helande och välmående och en skeptisk syn på myndigheter. Samtidigt är också kristen yoga en växande trend i Finland, något som gör att det är svårt att karakterisera yogautövare i allmänhet. Vad betyder det till exempel då man säger att yoga är något ”andligt”?

Projektet använder sig av både kvantitativa och kvalitativa metoder för att förstå sig på den finländska yogavärlden, med ett fokus på värderingar och ideologier i formen av diskurser, praktiker och personliga erfarenheter. Även om fokuset är finländska yogautövare, kan projektet säga oss mycket om vidare samhälleliga trender, såsom framväxten av en ny ytterhöger, nationalism, anti-feminism och hur sociala medier används inom politisk diskurs.

Projektforskarna

Lektor Måns Broo är projektledare. Han studerar tillsammans med Dr. Janne Kontala finländska yogautövares värderingar och världsbilder med hjälp av en Q-metodologisk undersökning. Doktorand (och senare Dr.) Kia Andell fokuserar på hur finländska yogautövare skapar och förstärker konspiritualitet  på sociala medier. Doktorand (och senare Dr.) Ella Poutiainen ser å sin sida på förhållandet mellan yogautövare som identifierar sig som minoritetsmedlemmar och de värderingar som konspiritualiteten och dess ”traditionella” sexuella och politiska fört med sig in i yogavärlden.

Måns Broo
Janne Kontala
Kia Andell
Ella Poutiainen