Konferens

Fromma radikaler i europeiska bibelbälten?

By mars 19, 2019 No Comments

 

 

Fromma radikaler i europeiska bibelbälten?

Siegen är beläget på sju kullar. Denna omständighet, samt det faktum att det bokstavligen regnar konstant under de tre dagar jag befinner mig i staden, bidrar oundvikligen till att avståndet till Åbo känns obefintligt. Å andra sidan är jag inte på plats för att njuta av naturen eller vädret. Jag är på plats i egenskap av finländsk representant i projektet/nätverket European Bible Belts (EBB) som ordnar sin avslutande konferens. Urmodern till alla bibelbälten står visserligen att finna i den amerikanska södern. Lika sant är att dess motsvarigheter – geografiskt avgränsade ansamlingar av starkt troende protestantiska grupperingar – återfinns på flera håll i Europa. Tematiskt lämpar sig Siegen således väl som rendezvous, eftersom det utgör ett slags bibelbälte i Tyskland.

Fromma radikaler?

Till skaran av bibelbältesländer sällar sig också Finland med sitt österbottniska bibelbälte. Detta föranleder mitt eget, samt kyrkohistoriker Gerd Snellmans deltagande. Tillsammans redogör vi för potentiella teologiska och historiska förklaringar till den starka institutionella tillit och politiska aktivitet som karakteriserar invånarna i norra svenska Österbotten. Ämnet motiveras av konferensens tematik: ”Pious radicals? Strong religion and politics in modern Europe”. Forskare från dussintalet länder och discipliner har mött upp för att diskutera eventuella kopplingar mellan stark religiositet och politisk radikalitet.

Särskilt intressant är keynote-föredraget av den holländske sociologen Peter Achterberger som har undersökt antydda kopplingar mellan religiös (kristen) tillhörighet och understöd av populistiska partier. Hans slutsats, utifrån holländsk empiri, är att någon sådan koppling inte per automatik låter sig göras. Tvärtom menar han att det finns indikationer på att religiös övertygelse fungerar som ett ”vaccin” mot understöd av populistiska partier. Förklaringen ligger bland annat i att kyrklig delaktighet minskar graden av anomi – en känsla av uppgivenhet, vilsenhet och avsaknad av mening.

Nyttigt nystartat nätverk

I och med konferensen kommer det drygt treåriga forskningsprojektet, som finansierats av det Holländska vetenskapsrådet NWO, formellt till ända. Av stämningen att döma kommer nätverket och erfarenhetsutbytet dock att fortsätta. Kontentan – vilket initiativtagaren, professor Fred van Lieburg från Vrije Universiteit Amsterdam även underströk vid sin sammanfattning – är nämligen att de europeiska protestantiska bibelbältena uppvisar intressanta likheter, sina nationella och konfessionella olikheter till trots. Dessa kan vara värda en mässa, särskilt i den mån de kan bidra till en förståelse av hur en stark religiositet och ett modernt samhälle kan samexistera.

Jakob Dahlbacka