Polin-forskardag

Forskningens syfte är att skaffa ny kunskap

By maj 11, 2019 No Comments

 

Professor Terje Stordalen var inbjuden föreläsare på Polindagen.                                        

Historiens första Polin-forskardag

”Forskningens syfte är att skaffa ny kunskap och undervisningens syfte är att göra inlärning möjlig”. Så sammanfattade professor emeritus och medlem av Polindirektionen, Gustav Björkstrand, i sitt tal till polinforskarna målen för forskning och undervisning vid ett universitet. Forskaren ska söka svar på viktiga frågor och gå till källorna för att hitta svar. Att bara referera andra forskare är inte tillräckligt. Björkstrand betonade också att det är viktigt att delta i den internationella diskussionen. Detta kan man exempelvis göra genom att skapa nätverk eller genom att publicera sig både på de nordiska språken men också på större språk såsom engelska.

Forskardagen, som ägde rum den 8 maj 2019 i Åbo, inleddes med professor Terje Stordalens föreläsning Sacred Scriptures as Canonical Ecologies and Cultural Paradigms. I sin föreläsning diskuterade han uppkomsten och användningen av skriftliga och icke-skriftliga kanoner inom religioner och kulturer. Kanon är inte bara en samling heliga texter, utan kan definieras som en identifierbar samling av texter, föremål, bilder, regler samt seder och bruk. Kanon är någonting som inte bara läses utan också ”görs”, det vill säga levs ut.  Stordalen jämförde en kanon med ett isberg där bara en liten del – den skriftliga kanon – är synlig. I framtida forskning borde man ta ännu mera hänsyn även till andra delar av detta isberg. Professor Stordalen presenterade också ett nordiskt webbaserat läromaterialsprojekt Canonical Scriptures of the Three Monotheistic Religions – an Introduction with a Nordic Perspective.

Poster-workshop och uruppförande

På eftermiddagen redogjorde psykologerna Otto Waris och Minja Westerlund på ett inspirerande sätt för hur vetenskapliga posters görs och används. Inom teologiska konferenser har posters ännu inte använts så ofta. Å andra sidan sträcker sig deras användningsområde utöver enbart konferenser. Exempelvis går de också bra att använda i undervisningen.

Till Polin-middagens höjdpunkter hörde, utöver professor Björkstrands tal, uppträdandet av den redan legendariska gruppen Year Zero-houseband med Pekka Lindqvist och Kim Groop samt framförandet av Karin Boyes dikt ”I rörelse” som postdok-forskaren Lotta Valve hade valt för att illustrera hur forskningen är ett kontinuerligt äventyr.

Se även ett konferensreportage på Oslo universitets hemsida.

Text: Anni Maria Laato

Foton: Jakob Dahlbacka

Lotta Valve liknade forskningen vid Karin Boyes ord i dikten ”I rörelse”. 

Polinprotektor Gustav Björkstrand höll middagstalet. Här tillsammans med Ingvar Dahlbacka

Antti Laato, Anni Maria Laato, Dóra Pataricza, Mercédesz Chimbalmos och Simo Muir vittrar middag. Och Arken levererade!

Kim Groop, Marie Rosenius, Pekka Lindkvist, Bernice Sundkvist och Eetu Kejonen förväntansfulla

Pekka Lindqvist och Kim Groop and the Year Zero-houseband lämnade garanterat ingen oberörd

 

Johannes Huhtinen skippade kvällens innebandy till förmån för Polinmiddagen. ”Ett självklart val!” menade han.