Stipendiater

Polin-institutet delar även ut kortare stipendier.

Stipendiater anknutna till Polin har varit/är:

2017:
Jan Hellberg (praktisk teologi)
Ingrid Ögren (NT-exegetik)
Stefan Green (GT-exegetik)
Laura Hellsten (Teologisk etik med religionsfilosofi)
Maria Thorin (Teologisk etik med religionsfilosofi)

2018:
Maria Thorin (Teologisk etik med religionsfilosofi)
Eva Lindqvist (Teologisk etik med religionsfilosofi)
Stefan Green (GT-exegetik)

2019:
Ilona Silvola (Teologisk etik med religionsfilosofi)
Jonathan Ådahl (GT-exegetik)

2020:
Jonathan Ådahl (GT-exegetik)

2021:
Laura Brännkärr-Väänänen (systematisk teologi)
Topias Tanskanen (GT-exegetik)

2022:
Simon Johansson (GT-exegetik)

2023:
Elli Barsnes (systematisk teologi)

2024:
Carolina Myrskog (exegetik, judaistik)