Aktuellt

En januarimånad i det vintriga Åbo

By februari 1, 2019 No Comments

En januarimånad i det vintriga Åbo

Cor de Vos njöt av januarikylan i Åbo. Foto: Kim Groop

I januari hade Polin-institutet äran och glädjen att ha J. Cornelis (”Cor”) de Vos som gästforskare i dryga tre veckors tid. Cor är en världskänd holländsk exeget, som gör sin karriär i Tyskland. Våra exegeter är goda bekanta med Cor sedan ett årtionde tillbaka, och han har besökt Åbo också tidigare. Allt detta säkert bidrog till en trivsam atmosfär kring Cors vistelse i det vintriga Åbo, och han skaffade sig också många nya vänner här tack vare sin trevliga personlighet. Cor hade möjligheten att bo alldeles intill de teologiska kvarteren, och under sin lediga tid bekantade sig trähusentusiasten inte enbart med Åbo, utan också Nådendal och Raumo.

Mångsidig forskare

Cors forskning rör sig i gränslandet mellan gammaltestamentlig och nytestamentlig exegetik, och han har publicerat i många olika ämnen gällande Bibelns receptionshistoria (se mera här). Cors breda expertis kom oss till nytta genom att han deltog i strategiska diskussioner med våra forskargrupper och i ett doktorandseminarium, samt gav tre gästföreläsningar. Den första av dessa gällde de tio budorden hos den judiske historikern Josefus. Den andra föreläsningen rörde sig om den hellenistisk-judiske filosofen Aristobulus syn på skapelse och sabbatsdagen, och den tredje om grupperingen av städerna i Josuas boks kapitel 15. Redan denna lista visar på hur många ämnen som finns i Cors intresse. Under sin vistelse hann Cor också avancera sin forskning om tre olika teman: receptionen av Abraham-gestalten i tidig judendom, begreppet synd, samt Josuas bok, om vilken han skriver en kommentar.

Goda minnen

Vad annat minns Cor om sin vistelse i Åbo, och vad kommer han att sakna efter att han återvänt till Tyskland den 31 januari? – Jag kommer framför allt att minnas de trevliga kaffestunderna till vilka hela personalen samlas varje dag kl. 10. Det är exakt samma sed som finns också i Nederländerna, men den är inte så vanlig i Tyskland. Det är en trivsam tradition som skapar känsla av gemenskap samt underlättar utbyte av idéer. En annan sak som jag har goda minnen av är vädret, som var så friskt och vackert, med bildsköna byggnader i snötäcke.