Polin-institutets organisation

Inez och Julius Polin-institutet leds av en direktion. Denna direktion har åtta medlemmar som representerar Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, Stiftelsen för Åbo Akademi, Utbildningslinjen för teologi, doktorander i teologi vid Åbo Akademi och två externa medlemmar med förtrogenhet i teologisk forskning. Den dagliga verksamheten leds av Polin-institutets föreståndare. Både direktionens och föreståndarens mandatperiod är tre år.

docent Anni Maria Laato, TM Mikael Nouro, professor Bernice Sundkvist, professor Ingvar Dahlbacka, FD Linda Annunen, professor emeritus Gustav Björkstrand(vice-ordförande), professor Mikael Lindfelt (ordförande), docent Ruth Illman