Konferens

Bibelforskarnas tålamod på prov under intensiv konferens

By september 30, 2019 No Comments

Bibelforskarnas tålamod på prov under intensiv konferens

Skribenten, här i sällskap av svenska och norska professorer, lyssnar noggrant på en presentation. Foto: Topias Tanskanen.

OTSEM (Old Testament Studies: Epistemologies and Methodologies) är ett nätverk för forskare inom gammaltestamentlig exegetik. Nätverkets mål är i första hand att stöda doktorander, men också postdok-forskare i sina projekt. OTSEM har under sina 15 år visat sig vara ett framgångsrikt koncept, prisat av både doktorander och professorer. De olika kontakter som skapas bär också långt in i framtiden.

Huvudpunkten i OTSEM:s verksamhet är den årliga konferensen, som cirkulerar mellan de olika institutionerna. 30.8-1.9.2019 samlades ett tjugotal doktorander och postdok-forskare, under ledning av ett dussin professorer, från England, Sverige, Norge, Danmark och Tyskland till King’s College i London. Från Åbo deltog doktoranderna Topias Tanskanen och Mikael Nouro samt professor Antti Laato.

Lyckat genomförande av bra koncept

Konceptet för konferenserna är alltid detsamma. Alla forskare presenterar ett papper och anvisas en opponent bland de deltagande professorerna eller längre hunna forskarna. Deltagarna läser alla papper på förhand och respondenten och opponenten diskuterar pappret med varandra redan före konferensen. Detta möjliggör, att man under den en timme långa diskussionen kan komma ganska djupt i ämnet. Topias fick med sig mycket matnyttig feedback angående sitt papper om Deuteronomiums roll beträffande Jakobreceptionen i Jubileerboken. Mikaels papper om Predikarens nyckelbegrepp hebel (’tomhet’ i den nyaste svenska översättningen) i en hellenistisk kontext väckte livlig diskussion.

De lokala arrangemangen med inkvartering och förplägning var utmärkta. Ett stort tack för detta går till alltid lika vänliga professor Paul Joyce med sitt team. Men, ingen rår över allt…

Nattliga äventyr

Den första kallduschen kom vid femtiden på lördagsmorgonen. Det tog en stund att förstå vad som hände, men det var bara att snällt lyda brandalarmets stränga kommando. Hastigt befolkade ca. 200 exegeter, studerande och elever studenthemmets gård. Några professorer i pyjamas förundrade sig över hur nästan alla hade hunnit få på sig dagskläderna. Londonnatten var i alla fall varm och ljus och diskussionerna fortsatte otvunget där de hade tagit slut kvällen innan.

Nästa morgon kl 3 var det dags för nästa alarm. Kl 6 vid alarm nr 3 kändes det hela redan som rutin. Brandmännen anlände också snabbare och välkomnades av varma applåder. Vad som orsakade alla brandalarm blev i alla fall för undertecknad oklart. Enligt en teori hade de överkänsliga brandvarnarna reagerat på ångan (för övrigt en möjlig översättning av hebel) från duscharna. De nattliga drillerna tärde på krafterna, men alla bibehöll i alla fall ett positivt sinnelag och genomförde programmet med stor professionalism. I slutändan genererade de nattliga alarmen mera skämt än självaste brexit.

Mikael Nouro