Forskarintervju

Att förstå idén om Messias

By mars 1, 2019 No Comments

Att förstå idén om Messias

Lotta Valve är forskare vid Polin-institutet sedan hösten 2017 och gör ett postdoktoralt projekt inom ämnet gammaltestamentlig exegetik. Hennes doktorsavhandling Early Modes of Exegesis: Ideal Figures in Malachi as a Test Case, som utkom år 2014, handlade om Malakis bok och dess inflytande i tidig judisk bibeltolkning. Sedan dess har Valve både undervisat i exegetik vid Åbo Akademi och forskat i skapelseberättelsens receptionshistoria.

Inom sitt nuvarande treåriga projekt undersöker Valve hur idén om en profetisk Messias-gestalt egentligen uppstod i andra templets judendom. Denna idé känner vi igen inte bara från Nya Testamentet, utan också från andra tidiga judiska dokument, såsom Qumran-skrifterna. Valve är övertygad om att exegetiska funderingar hade en avgörande del i den här processen.

Antikens bibeltolkare tänkte annorlunda

– Antikens judiska bibeltolkare hade ett annorlunda sätt att läsa Bibeln än den som vi moderna läsare är vana vid. Dessa tidiga exegeter tänkte att texten som nu finns i den hebreiska Bibeln är helig ordagrant i den form som den fanns i under deras tid. De menade alltså att Gud har en övergripande plan gällande helheten, så att man vid behov kan förklara ett bibelställe med hjälp av ett annat. Ett verktyg som antikens skrifttolkare ofta använde var den så kallade gezera shava -metoden, där de jämförde identiska ord och fraser i Bibeln för att skänka belysning åt oklara textställen. Hebreiskan, särskilt den ovokaliserade konsonanttexten, innehåller många homonyma ord. De tidiga exegeterna utnyttjade ofta de möjligheter till alternativa tolkningar som uppstår ur denna tvetydighet. Ibland kunde de dock tvärtom också dra paralleller ur kontextuella likheter, berättar Valve.

Profeterna Elia och Elisa

När det gäller idén om en profetisk Messias som kommer att återkomma till världen, säger Valve att profeten Elia, vars receptionshistoriska betydelse i judendomen är välkänd, är en viktig förebild, som ursprungligen fick sin nyckelroll just genom exegetiska processer. Valve vill dock särskilt lyfta fram den betydelse som Elias lärjunge, profeten Elisa, hade:

– Elisa är en synnerligen viktig förebild för den bild av Jesus som förmedlas i evangelierna. En yttre likhet mellan Jesus och Elisa är lätt att se, men enligt mina undersökningar har likheten en mycket djupare betydelse än man hittills har trott. Det är nämligen sannolikt att man i några judiska kretsar under andra templets tid väntade på en profetisk Messias-gestalt som skulle bära likhet till just Elisa. Det är möjligt att det fanns motstridiga åsikter om huruvida den kommande gestalten mera liknar Elia eller Elisa, och att denna osäkerhet reflekteras till exempel i evangeliernas något divergerande bilder på Jesus och Johannes Döparen. Bakgrunden till allt detta försöker jag belysa i mitt forskningsprojekt.