Aktuella forskningsprojekt

Verksamheten vid Polin-institutet är primärt kvalitetsdriven och alltid externt evaluerad. Vid Polin-institutet finns för närvarande tre tidsbundna forskningsprojekt. Samtliga tre projekt har evaluerats av Finlands Akademis internationella samhälls- och kulturvetenskapliga panel, och i de evalueringarna erhållit toppbetyg. Av dessa projekt har professor Lindfelts projekt också blivit beviljat projektmedel från Finlands Akademi, medan de två övriga projekten har kunnat startas med sikte på att de också ska kunna nå status av Finlands Akademi-projekt.

  • Boundaries of Jewish Identities in Contemporary Finland Läs mer →

Ledare Ruth Illman

  • Universalism and Particularism in Abraham’s Family Narrative of Genesis and Its Reception in Jewish and Christian Writings. Läs mer →

Ledare Antti Laato

  • Behind the Scenes – An Interdisciplinary Study of Convictions, Resistance and Hesitancy in a Contemporary Battle for Health” som ingår i helhetsprojektet “VaccAtt” (Research project in vaccine attitudes). Läs mer →

Ledare Mikael Lindfelt