Aktuella forskningsprojekt

Verksamheten vid Polin-institutet är primärt kvalitetsdriven och alltid externt evaluerad. Vid Polin-institutet finns för närvarande tre tidsbundna forskningsprojekt. Samtliga tre projekt har evaluerats av Finlands Akademis internationella samhälls- och kulturvetenskapliga panel, och i de evalueringarna erhållit toppbetyg.

Ledare Antti Laato

  • Changing Spaces: Ritual Buildings, Sacred Objects and Human Sensemaking. Läs mer →

Ledare Kim Groop

  • Christian Cultural Memory in the Margins: Vernacular Christian Practices in Finland Läs mer →

Ledare Marcus Moberg

Tidigare forskningsprojekt

  • Boundaries of Jewish Identities in Contemporary Finland 20192021 Läs mer →

Ledare Ruth Illman

  • Universalism and Particularism in Abraham’s Family Narrative of Genesis and Its Reception in Jewish and Christian Writings 2018–2020 . Läs mer →

Ledare Antti Laato

  • Behind the Scenes – An Interdisciplinary Study of Convictions, Resistance and Hesitancy in a Contemporary Battle for Health” som ingår i helhetsprojektet “VaccAtt” (Research project in vaccine attitudes). Läs mer →

Ledare Mikael Lindfelt