Disputation

80-talsdrömmen som blev verklighet – Stefan Green första Polin-forskaren att disputera

By oktober 4, 2020 No Comments

 

80-talsdrömmen som blev verklighet – Stefan Green första Polin-forskaren att disputera

Stefan Green i mitten

Fredagen den 11 september var en fest för både Polin-institutet och Stefan Green som framlade sin doktorsavhandling i gammaltestamentlig exegetik till offentlig granskning. Han är medlem i det av Polin-institutet finansierade forskningsprojektet Universalism and Particularism in Abraham’s Family Narrative of Genesis and Its Reception in Jewish and Christian Writings som leds av professor Antti Laato. Själva avhandlingen heter Toward Apocalypticism: A Thematic Analysis of Isaiah 65–66 och finns tillgänglig i Doria.

Disputationen anordnades i en anda präglad av corona-pandemin, alltså på distans: Stefan Green och opponent Lena-Sofia Tiemeyer satt i Örebro medan kustos Antti Laato satt i ett auditorium i Åbo. I sitt ganska informella inledningsanförande rekapitulerade Green sin bana fram till disputationen: ”Det fanns en dröm hos en ung Stefan Green att någon gång doktorera i sitt ämne, när han studerade teologi vid ett Bible College i USA mellan 1982–1986…” Över trettio år senare och efter många vändningar blev drömmen verklighet.

Lång väg från bibellärare till Jesaja-forskare

Vägen till disputationen vid Åbo Akademi var tämligen lång och oförutsägbar. Green berättar att det på 1980-talet inte fanns en tanke på att det var här han skulle doktorera, ”utan snarare vid något dyrt amerikanskt teologiskt seminarium, typ Fuller, Gordon-Cornwell eller Trinity.” Men sedan var han tvungen att återvända till Sverige där han så småningom blev bibellärare på deltid. År 1999 gifte han sig med Hanna och lite senare bestämde de sig för att han skulle påbörja forskarstudier vid Åbo Akademi. I början av januari 2002 flyttade de som familj till Åbo där även ett av deras fyra barn föddes. Samtidigt fortsatte han dock att jobba parallellt med lärarjobb och studierektorsarbete, först vid Pingstförsamlingarnas teologiska högskola (PTS) och sedan vid Örebro Teologiska Högskola fram till 2015.

– Från 2017 blev det möjligt för mig att ägna mig åt mina forskningsstudier på heltid tack vare ekonomiskt stöd bland annat från Polin-institutet. Stödet via Polin-institutet var avgörande för att avhandlingen skulle bli klar för att försvaras vid disputationen den 11 september 2020. Det blev en lång resa för mig att nå fram till min dröm från 80-talet.

Avhandlingen analyserar olika teman i Jesaja 65–66 men jämför dessa teman med 1 Henok, som är en judisk apokalyptisk text från andra århundradet f.v.t. Det finns flera anledningar till att Stefan valde ”profetia vs apokalyptik” som ämne och just Jes 65–66 som utgångstext för ett sådant projekt.

– Jag var intresserad av Jesaja från början och professor Antti Laato föreslog att jag skulle göra min pro gradu i Gamla Testamentets exegetik på Paul D. Hansons socialhistoriska teori om apokalyptik i Jes 56–66. Utgångstexten blev Jes 61 och jag fick goda vitsord för arbetet. När det var tid för att skriva en forskningsplan för en doktorsavhandling ville jag naturligtvis stanna kvar i Jesaja och fortsätta med profetia-apokalyptik som genre. Utgångstexten blev istället Jes 65–66 som är ännu mer präglad av ett apokalyptiskt språkbruk men ändå nära sammankopplad med Jesajaboken som helhet i form av profetia.

Stefan förklarar att Jes 65–66 ju är de två avslutande kapitlen i Jesaja. Detta faktum, nämligen att dessa kapitel är en övergång från profetia till apokalyptik, gjorde ämnet desto mer intressant: ”För att visa att just Jes 65–66 mer än någon annan text i Jesajaboken konceptuellt lutar mot apokalyptik valde jag att jämföra dess teman med motsvarande teman i 1 Henok.”

Mellan saknad och hopp

För Green själv var disputationen en blandning av glädje och sorg. Hans fru avled på våren efter en lång kamp mot cancer. Rörd berättade han under disputationen att trots att hon inte kunde vara med längre på den stora dagen, hann hon i alla fall med glädje konstatera att projektet kommer att ros i hamn.

– Hannas stöttning genom åren var med andra ord ovärderligt på alla sätt och vis. Min saknad är mycket stor efter henne. Men nu rullar livet obarmhärtigt vidare utan henne och jag har inget annat val än att haka på igen.

Avhandlingen är dedikerad till Hanna med ett bibelcitat från Jes 66:14: ”När ni får se det ska era hjärtan glädjas, era ben ska få liv likt spirande gräs.” Vad som händer härnäst är fortfarande delvis okänt. Green hoppas kunna påbörja postdoktorala studier genom att först följa upp avhandlingen med några artiklar som han redan har material till.

– Vad beträffar min forskning, planerar jag att fortsätta slå på min spik. Jag skulle också vilja bearbeta min avhandling utifrån de synpunkter jag fick av mina förgranskare och min opponent, och om möjligt publicera en reviderad version i framtiden. Utöver det hoppas jag kunna ingå i ett forskarteam och söka medel för framtida projekt.

 

Text: Oskari Juurikkala