Skip to main content
Konferens

20th Nordic Migration Research Conference & 17th ETMU conference

By februari 4, 2021No Comments

 

20th Nordic Migration Research Conference & 17th ETMU conference

När man i princip suttit ensam i sitt hemmakontor i mer än tio månader är varje möjlighet till interaktion, tankeutbyte och intellektuell stimulans välkommen. I mitten av januari erbjöd den interdisciplinära konferensen 20th Nordic Migration Research Conference & 17th ETMU Conference allt detta. Konferensen var resultatet av samarbetet mellan två forskningssamfund, nämligen ETMU – det finska samfundet för migrationsforskning – och NMR – dess nordiska storasyster.

Konstnärliga och vetenskapliga utforskningar av rasism i Norden

Temat för online-konferensen var ”Colonial/Racial Histories, National Narratives & Transnational Mi­­­gration.” Konferensen hade tagit sig an det viktiga uppdraget att fundera på hur rasism och kolonialism tar sig uttryck speciellt i den nordiska kontexten, samt hur de grupper som utsätts för rasism och förtyck gör motstånd och ifrågasätter de rådande normerna. Konferensen närmade sig temat holistiskt såtillvida att den beredde olika slags röster utrymme att behandla tematiken. Detta innebar bland annat att olika konstformer var starkt närvarande vid konferensen. Konferensens konstprogram innehöll bland annat en keynote-föreläsning av den samiska konstnären Marja Helander och en tankeväckande fotoutställning av konstnären Nora Sayyad på konferensens hemsida.

Konstnären Marja Helander presenterade i sin keynote sina verk och belyste bland annat hur det postkoloniala syns i hennes konst. I sin keynote, närmade professor Anders Neergaard sig konferensens tema genom att analysera hur rasism tar sig uttryck i den svenska kontexten, och betonade bland annat att rasism fungerar olika när det gäller olika grupper: rasism kan utesluta (exclude) människor, utvinna eller utsuga (extract) naturresurser och exploatera (exploit) arbetskraft. Professor Emerita Gloria Wekker fördjupade sig i begreppet ”vit oskuldsfullhet” (white innocence). Begreppet syftar på oförmågan och oviljan att se hur en själv och ens egen kontext är delar av rasistiska system. Den tredje talaren, professor Eduardo Bonilla-Silva, fortsatte med temat systemisk rasism (systemic racism). Han ifrågasatte tanken om att rasism är ett problem bestående av ”ruttna äpplen,” det vill säga enskilda rasistiska individer. Istället visade han hur rasism är närvarande i samhällets strukturer, och hur rasism således är något som alla människor, på olika sätt, deltar i.

”Pessimism of the intellect, optimism och the will”

Konferensen tydliggjorde att Norden inte är ett undantag, ett lyckoland utan rasism. Däremot kan rasismen ta sig annorlunda uttryck här än i andra delar av världen. Dessa uttryck skulle vara viktiga att undersöka för att förstå rasismens natur just i den nordiska kontexten. I det projektet kunde också teologin fylla en viktig funktion genom att klargöra i vilken mån kristendomen och olika kristna kyrkor har bidragit till, och alltfort bidrar till, att upprätthålla rasistiska strukturer, men hurdan roll de kan spela också i att utmana rasistiska strukturer.

Även om synliggörandet av rasism ofta känns nedslående, betonade keynote-talarna starkt vikten av att inte förlora hoppet. Anders Neergaard avslutade sitt tal genom att, citerande Antonio Gramsci, säga att vad vi behöver är intellektets pessimism, men viljans optimism.

Ilona Silvola