INEZ OCH
JULIUS POLIN

-INSTITUT FÖR TEOLOGISK FORSKNING

INEZ OCH JULIUS POLIN -INSTITUT FÖR TEOLOGISK FORSKNING är vårt hela namn, men vi talar kort och gott om Polin-institutet. Vi är ett självständigt forskningsinstitut som är verksamt vid Åbo Akademi.

Forskarens vardagReflektioner
oktober 16, 2020

Mellanrummet – ett rum där lärande sker

Polin-forskaren Marie Rosenius reflekterar över företeelsen "mellanrum" och varför dylika mellanrum intresserar och inspirerar henne.
Disputation
oktober 5, 2020

Polinstipendiaten Laura Hellsten disputerar 6.10.2020

TM Laura Hellsten disputerar vid Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi. Avhandlingen i teologisk etik med religionsfilosofi har titeln Through the Bone and Marrow – Re-examining Theological…
Disputation
oktober 4, 2020

80-talsdrömmen som blev verklighet – Stefan Green första Polin-forskaren att disputera

Stefan Green skrev Polin-historia genom att vara den första Polin-forskaren att disputera. Han gjorde det i ämnet gammaltestamentlig exegetik.
Forskarens vardagReflektioner
oktober 16, 2020

Mellanrummet – ett rum där lärande sker

Polin-forskaren Marie Rosenius reflekterar över företeelsen "mellanrum" och varför dylika mellanrum intresserar och inspirerar henne.
Disputation
oktober 5, 2020

Polinstipendiaten Laura Hellsten disputerar 6.10.2020

TM Laura Hellsten disputerar vid Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi. Avhandlingen i teologisk etik med religionsfilosofi har titeln Through the Bone and Marrow – Re-examining Theological…
Disputation
oktober 4, 2020

80-talsdrömmen som blev verklighet – Stefan Green första Polin-forskaren att disputera

Stefan Green skrev Polin-historia genom att vara den första Polin-forskaren att disputera. Han gjorde det i ämnet gammaltestamentlig exegetik.

För dig som söker
finansiering

Skriver du på en doktorsavhandling eller är du post doc-forskare inom teologi? Polin-institutet delar ut arbetsstipendier till forskare och doktorander. Forskningen ska ske i anknytning till Åbo Akademi. Läs mer om hur du kan ansöka om finansiering.

För dig som söker
finansiering

Skriver du på en doktorsavhandling eller är du post doc-forskare inom teologi? Polin-institutet delar ut arbetsstipendier till forskare och doktorander. Forskningen ska ske i anknytning till Åbo Akademi. Läs mer om hur du kan ansöka om finansiering.