INEZ OCH
JULIUS POLIN

-INSTITUT FÖR TEOLOGISK FORSKNING

INEZ OCH JULIUS POLIN -INSTITUT FÖR TEOLOGISK FORSKNING är vårt hela namn, men vi talar kort och gott om Polin-institutet. Vi är ett självständigt forskningsinstitut som är verksamt vid Åbo Akademi.

Föreståndarens hälsning
mars 26, 2021

Internationella kontakter, intensivt arbete och upptäckarglädje

Anni Maria Laato, avgående föreståndare för Polin-institutet, summerar institutets tre första år och berättar om vad som är på gång vid institutet.
Konferens
mars 16, 2021

En konferens med vilja att lyssna

Polinforskare Laura Brännkärr-Väänänen sporras till eftertanke efter avklarad vinterkonferens.
Konferens
februari 4, 2021

20th Nordic Migration Research Conference & 17th ETMU conference

Den akademiska verksamheten fortsätter trots pandemin och vinterkylan. Ilona Silvola rapporterar från årets första konferens.
Föreståndarens hälsning
mars 26, 2021

Internationella kontakter, intensivt arbete och upptäckarglädje

Anni Maria Laato, avgående föreståndare för Polin-institutet, summerar institutets tre första år och berättar om vad som är på gång vid institutet.
Konferens
mars 16, 2021

En konferens med vilja att lyssna

Polinforskare Laura Brännkärr-Väänänen sporras till eftertanke efter avklarad vinterkonferens.
Konferens
februari 4, 2021

20th Nordic Migration Research Conference & 17th ETMU conference

Den akademiska verksamheten fortsätter trots pandemin och vinterkylan. Ilona Silvola rapporterar från årets första konferens.

För dig som söker
finansiering

Skriver du på en doktorsavhandling eller är du post doc-forskare inom teologi? Polin-institutet delar ut arbetsstipendier till forskare och doktorander. Forskningen ska ske i anknytning till Åbo Akademi. Läs mer om hur du kan ansöka om finansiering.

För dig som söker
finansiering

Skriver du på en doktorsavhandling eller är du post doc-forskare inom teologi? Polin-institutet delar ut arbetsstipendier till forskare och doktorander. Forskningen ska ske i anknytning till Åbo Akademi. Läs mer om hur du kan ansöka om finansiering.