INEZ OCH
JULIUS POLIN

-INSTITUT FÖR TEOLOGISK FORSKNING

INEZ OCH JULIUS POLIN -INSTITUT FÖR TEOLOGISK FORSKNING är vårt hela namn, men vi talar kort och gott om Polin-institutet. Vi är ett självständigt forskningsinstitut som är verksamt vid Åbo Akademi.

Summerschool
november 19, 2019

Religion and Cultural Change – Call for Papers

Welcome to an interdisciplinary summer school and conference to be held in Turku 8–10 June, 2020.
Konferens
november 4, 2019

Imagining the Apocalypse-konferens i London

Johannes Huhtinen ansåg temat "Imagining the Apocalypse" passande för en konferens i "Brexit-London".
Forskarintervju
oktober 25, 2019

Asylsökandes konvertering och trovärdighetsbedömning av religiös konvertering i asylprocessen

Ilona Silvola forskar i hur finländska myndigheter bedömer konverteringens trovärdighet när en muslimsk asylsökande har konverterat till kristendomen.
Summerschool
november 19, 2019

Religion and Cultural Change – Call for Papers

Welcome to an interdisciplinary summer school and conference to be held in Turku 8–10 June, 2020.
Konferens
november 4, 2019

Imagining the Apocalypse-konferens i London

Johannes Huhtinen ansåg temat "Imagining the Apocalypse" passande för en konferens i "Brexit-London".
Forskarintervju
oktober 25, 2019

Asylsökandes konvertering och trovärdighetsbedömning av religiös konvertering i asylprocessen

Ilona Silvola forskar i hur finländska myndigheter bedömer konverteringens trovärdighet när en muslimsk asylsökande har konverterat till kristendomen.

För dig som söker
finansiering

Skriver du på en doktorsavhandling eller är du post doc-forskare inom teologi? Polin-institutet delar ut arbetsstipendier till forskare och doktorander. Forskningen ska ske i anknytning till Åbo Akademi. Läs mer om hur du kan ansöka om finansiering.

För dig som söker
finansiering

Skriver du på en doktorsavhandling eller är du post doc-forskare inom teologi? Polin-institutet delar ut arbetsstipendier till forskare och doktorander. Forskningen ska ske i anknytning till Åbo Akademi. Läs mer om hur du kan ansöka om finansiering.